DVB-H: Jak funkcjonuje telewizja mobilna i jej zastosowania

W tym artykule opisano, jak działa technologia DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) i jej zastosowania w telewizji mobilnej. DVB-H pozwala na odbiór bezprzewodowego sygnału telewizyjnego w ruchu i w miejscach, gdzie inne rozwiązania nie są skuteczne.

PlatformaTV

2023-12-29 17:43

DVB-H: Jak funkcjonuje telewizja mobilna i jej zastosowania

DVB-H: Jak funkcjonuje telewizja mobilna i jej zastosowania

DVB-H, czyli Digital Video Broadcasting Handheld, to technologia przekazu cyfrowej telewizji terenowej do urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe i PDA. Ta innowacyjna technologia pozwala na odbiór bezprzewodowego sygnału telewizyjnego w ruchu i w miejscach, gdzie tradycyjne rozwiązania satelitarne lub kablowe są niedostępne.

Przyczyny rozwoju DVB-H

Z powodu rosnącego zainteresowania telefonami komórkowymi i urządzeniami przenośnymi, a także wzrostu liczby ludności mieszkającej w obszarach, gdzie tradycyjne rozwiązania satelitarne lub kablowe są niedostępne, technologia DVB-H stała się niezbędna. DVB-H pozwala na odbiór telewizji w ruchu i w miejscach, gdzie inne rozwiązania nie są skuteczne.

Jak działa DVB-H?

DVB-H korzysta z częstotliwości UHF (Ultra High Frequency) i VHF (Very High Frequency), które są używane do transmisji telewizji naziemnej. Sygnał DVB-H jest przekazywany w postaci strumienia bitów, który może być odebrany przez urządzenia przenośne wyposażone w odpowiednie odbiorniki. Odbiornik DVB-H musi być zgodny z standardem DVB-H i posiadać odpowiednią antenę.

Zastosowania DVB-H

  • Telewizja w ruchu: DVB-H pozwala na odbiór telewizji w samochodach, pociągach i autobusach, co jest szczególnie przydatne dla podróżujących biznesmenów i turystów.
  • Telewizja w miejscach trudno dostępnych: DVB-H pozwala na odbiór telewizji w obszarach, gdzie inne rozwiązania nie są skuteczne, takich jak wysokogórskie rejony lub obszary z dużą liczbą budynków.
  • Telewizja bezpłatna: DVB-H pozwala na odbiór telewizji bezpłatnie w miejscach, gdzie inne rozwiązania są płatne, takie jak satelitarne lub kablowe.
  • Telewizja interaktywna: DVB-H pozwala na odbiór telewizji interaktywnej, co oznacza, że widz może wybrać treści zgodnie ze swoimi preferencjami i wymaganiami.

Kluczowe parametry DVB-H

Najważniejsze parametry DVB-H to:

  • Częstotliwość: DVB-H korzysta z częstotliwości UHF i VHF.
  • Modulacja: DVB-H używa modulacji QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) i 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
  • Szerokość pasma: DVB-H wymaga szerokości pasma od 5 MHz do 8 MHz.
  • Kodowanie: DVB-H używa kodowania FEC (Forward Error Correction) i interleaving, aby zapewnić odpowiednią jakość sygnału.

W przyszłości oczekiwane są dalsze rozwój i poprawa technologii DVB-H, w tym większa szybkość przepływności i lepszą jakość obrazu.